MENU

Where the world comes to study the Bible

Božji Plan Spasenja

Related Media

1 Ivan 5:11-12 I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj vječni život je u njegovom sinu. 12 Ko ima Sina, ima život; ko nema Sina Božijeg, nema života.

Ovo poglavlje nam govori da nam je Bog dao vječni život i da je ovaj život u njegovom Sinu, Isusu Kristu. Drugim riječima, način da imate vječni život je da imate njegovog Sina. Pitali su ga, kako neko može imati Sina Božijeg?

Problem Čovjeka

Odvojenost Od Boga

Isajija 59:2 Ne, vaša bezakonja su vas odvojila od vašeg Boga, vaši grijesi su sakrili lice njegovo od vas, tako da on ne čuje.

Rimljanima 5:8 Ali Bog dokazuje svoju ljubav prema nama time što je Krist umro za nas dok smo još bili grešnici.

Prema Rimljanima 5:8, Zašto je Krist morao umrijeti za nas? Jer Biblija jasno kaže da su svi ljudi grešni. Grješiti znači činiti loše. Biblija kaže da su "svi sagriješili i lišeni slave Božje (punog savršenstva svetosti)" (Rimljanima 3:23). Drugim riječima, naš nas grijeh odvaja od Boga koji je savršena svetost (pravednost i pravda), te je stoga Bog prisiljen suditi grešnom čovjeku.

Habakuk 1:13a Tvoje oči su previše čiste da bi gledale zlo; ne možeš da gledaš na nepravdu. Zašto gledaš u zle i ćutiš, kad zlo proždire boljeg.

Uzaludnost Naših Djela

Sveto pismo nas uči da koliko god bili dobri, činili dobra djela ili bili moralni, religiozni - ništa od toga ne može kupiti spasenje i put u raj. Moralni, nemoralni i ne-religiozni ljudi su na istom putu. Svi oni ne mogu dostići savršenu Božju pravičnost. Nakon što je objasnio nemoralni, moralni i religiozni tip ljudi u Rimljanima 1:18-3:8, Apostol Pavle kaže da su i Jevreji i Grci u grijehu, da “nema nijednog pravednika, ni jednog” (Rimljanima 3:9-10). Kao dodatak ovome su izjave sljedećih stihova:

Efežanima 2:8-9 Jer po milosti ste spašeni kroz vjeru, a to nije od vas samih, to je dar Božji,; 9 Ne po djelima, da se ko ne pohvali.

Titu 3:5-7 Ne za djela pravde koja smo učinili, nego po svojoj milosti spasi nas u kupelji novog rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom 6 Kojeg je obilno izlio na nas kroz Isusa Krista, našeg Spasitelja, 7 Da budemo opravdani njegovom milošću, po nadi, baštinici života vječnog.

Rimljanima 4:1-5 Šta da kažemo o Abrahamu, njegovom ocu, koji je postigao po tijelu? 2 Jer ako je Abraham opravdan djelima, može se hvaliti, ali ne pred Bogom. 3 Jer šta pismo kaže? "Abraham je vjerovao Bogu, i to mu se uračunalo u pravednost." 4 Ali onaj koji radi ne računa se po milosti, nego po dugu. 5 A onome koji ne radi, ali vjeruje u onoga koji opravdava zle, računa se njegova vjera u pravdu.

Beskonačna količina ljudske dobrote ne može se porediti sa Božjom dobrotom. Bog je savršena pravda. Zbog toga, Habakuk 1:13 nam govori da Bog ne može imati zajedništvo s bilo kim ko nema savršenu pravednost. Da bismo bili prihvaćeni od Boga, moramo biti dobri kao Bog. Pred Bogom svi stojimo goli, bespomoćni i beznadežni u sebi. Nikakva količina dobrog života nas neće odvesti u raj ili nam dati vječni život. Pa šta je rješenje?

Božje Rješenje

Bog nije samo savršena svetost (čiji sveti karakter nikada ne možemo postići sami ili svojim djelima pravednosti), već je On savršena ljubav, pun milosti i milosrđa. Zbog svoje ljubavi i milosrđa nije nas ostavio bez nade i rješenja.

Rimljanima 5:8 Ali Bog dokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas dok smo još bili grešnici.

Ovo je dobra vijest iz Biblije, evanđeoska poruka. To je poruka o daru vlastitog Sina Božijeg koji je postao čovjek (Bogočovjek), živio bezgrešnim životom, umro na križu za naše grijehe i vaskrsnuo iz groba dokazujući činjenicu da je On Sin Božji i vrijednost Njegove smrti za nas kao našu zamjenu.

Rimljanima 1:4 koji je proglašen Sinom Božjim sa silom vaskrsenja iz mrtvih, kroz Duha svetosti, Isusa Krista, Gospoda našeg,

Rimljanima 4:25 On koji je predan za naše prijestupe i uskrsnuo za naše opravdanje.

2. Korinćanima 5:21 On je učinio grijehom za nas onoga koji nije znao grijeha, da bismo postali pravednost Božja u njemu.

1. Petrova 3:18 Jer i Hristos umrije za grijehe jednom zauvijek, pravednik za nepravedne, da nas privede Bogu, pogubivši se tijelom, ali oživi duhom;

Kako Prihvatiti Božijeg Sina?

Zbog onoga što je Isus Krist učinio za nas na krstu, Biblija kaže: "Ko ima Sina, ima život." Možemo prihvatiti Sina, Isusa Krista, kao našeg Spasitelja po ličnom vjerom, vjerujući u Kristovu ličnost i Njegovu smrt za naše grijehe.

Ivan 1:12 I onima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, {i} onima koji vjeruju u njegovo ime.

Ivan 3:16-18 Jer Bog je toliko zavolio svijet da je dao Sina svog jedinorođenog, da nijedan koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Jer Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet kroz njega spasi. Onaj ko vjeruje u Njega nije osuđen; ko ne vjeruje, već je osuđen jer nije vjerovao u ime jedinorođenog Sina Božijeg.

To znači da svi moramo doći Bogu na isti način: (1) kao grešnik koji prepoznaje svoju grešnost, (2) shvaća da nikakva ljudska djela ne mogu rezultirati spasenjem, i (3) potpuno se oslanja samo na Krista samo vjerom za naše spasenje.

Ako želite da prihvatite Krista i vjerujete mu kao svom ličnom Spasitelju, možda ćete željeti da izrazite svoju vjeru u Krista jednostavnom molitvom u kojoj priznajete svoju grešnost, prihvatate Njegovo oproštenje i vjerujete u Krista za svoje spasenje.

Ako ste se upravo pouzdali u Krista, morate naučiti o svom novom životu i kako hodati s Gospodinom. Predlažemo da počnete proučavanjem Abecede za kršćanski rast. Ova serija će vas voditi korak po korak kroz neke osnovne istine Božje riječi i pomoći vam da izgradite čvrst temelj za svoju vjeru u Krista.

Related Topics: Soteriology (Salvation)

Report Inappropriate Ad