MENU

Where the world comes to study the Bible

Božji Plan Spasenja

Related Media

1 Ivan 5:11-12 I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život vječni u sinu je njegovom. 12 Tko ima Sina ima život; tko nema Sina Božjeg nema život.

Ovo poglavlje nam govori da nam je Bog dao vječni život i da je taj život u njegovom Sinu, Isusu Kristu. Drugim riječima, način da imamo vječni život je da imamo njegovog Sina. Pitan-je je, kako netko može imati Božjeg Sina?

Problem Čovjeka

Odvojenost Od Boga

Izaija 59:2 Ne, zlodjela vaša rastavljaju vas s Bogom vašim, grijesi vaši zaklonili su lice njegovo od vas, da ne čuje.

Rimljanima 5:8 Ali Bog dokazuje svoju ljubav prema nama time što je Krist umro za nas dok smo još bili grešnici.

Prema Rimljanima 5:8, Bog je pokazao svoju ljubav prema nama kroz smrt svoga Sina. Zašto je Krist morao umrijeti za nas? Zato što Biblija jasno govori da su svi ljudi griješni. Griješiti znači raditi krivo. Biblija govori da su “svi zgriješili i nisu uspjeli dostići slavu Božju (potpuno savršenstvo svetosti)” (Rimljanima 3:23). Drugim riječima, naš grijeh nas razdvaja od Boga koji je savršena svetost (pravičnost i pravda), i stoga je Bog primoran suditi griješnog čovjeka.

Habakuk 1:13a Odveć su čiste oči tvoje, da gledaš zlo; ne možeš gledati nepravde. Zašto gledaš bezbožnika i šutiš, kad zao proždire bolje.

Uzaludnost Naših Djela

Sveto pismo nas također uči da koliko god bili dobri, činili dobra djela, ili bili moralni, religiozni - ništa od toga ne može kupiti spasenje i put u raj. Moralni, nemoralni i ne-religiozni ljudi na istom su putu. Svi oni ne mogu dostići savršenu Božju pravičnost. Nakon objašnjenja nemoralnog, moralnog i religioznog tipa ljudi u Rimljanima 1:18-3:8, Apostol Pavao govori da su i Židovi i Grci u grijehu, da “nema nijednog pravičnog, niti jednog” (Rimljanima 3:9-10). Kao dodatak ovome su deklaracije sljedećih stihova:

Efežanima 2:8-9 Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji,; 9 Ne od djela, da se tko ne pohvali.

Titu 3:5-7 Ne za djela pravde, koja mi učinismo, nego po svojemu milosrđu spasi nas kupelju preporođenja i obnovljenja Duha Svetoga, 6 Kojega izli na nas obilato po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, 7 Da opravdani milošću njegovom, po nadi budemo baštinici života vječnoga.

Rimljanima 4:1-5 Što ćemo dakle reći za Abrahama, oca svojega, da je postigao po tijelu? 2 Jer ako je Abraham opravdan djelima, može se hvaliti, ali ne pred Bogom. 3 Jer što kaže pismo? “Vjerova Abraham Bogu, i uračuna mu se u pravdu.” 4 Ali onome, koji radi, ne računa se plaća po milosti, nego po dugu. 5 A onome, koji ne radi, a vjeruje u onoga, koji opravdava bezbožnika, računa se vjera njegova u pravdu.

Beskonačna količina ljudske dobrote ne može se mjeriti sa Božjom dobrotom. Bog je savršena pravičnost. Zbog toga, Habakuk 1:13 nam govori da Bog ne može imati zajedništvo ni s kim tko nema savršenu pravednost. Da bismo bili prihvaćeni od Boga, moramo biti dobri kao Bog. Pred Bogom svi stojimo goli, bespomoćni i sami u sebi beznadni. Nikakav dobar život nas neće odvesti u raj niti nam dati vječni život. Što je onda rješenje?

Božje Rješenje

Bog nije samo savršena svetost (čiji sveti karakter nikada ne možemo postići sami ili svojim djelima pravednosti), već je On također savršena ljubav i pun milosti i milosrđa. Zbog svoje ljubavi i milosti nije nas ostavio bez nade i rješenja.

Rimljanima 5:8 Ali Bog dokazuje svoju ljubav prema nama time što je Krist umro za nas dok smo još bili grešnici.

Ovo je radosna vijest iz Biblije, poruka evanđelja. To je poruka o daru vlastitog Božjeg Sina koji je postao čovjekom (Bogočovjek), živio bezgrešnim životom, umro na križu za naše grijehe i podignut iz groba dokazujući i činjenicu da je Božji Sin i vrijednost Njegove smrti za nas kao naše zamjene.

Rimljanima 1:4 koji je proglašen Sinom Božjim sa snagom uskrsnućem od mrtvih, po Duhu svetosti, Isus Krist, Gospodin naš,

Rimljanima 4:25 On koji je predan zbog naših prijestupa i koji je uskrsnuo zbog našeg opravdanja.

2 Korinćanima 5:21 On je Njega koji nije znao za grijeh učinio grijehom u našu korist, da bismo mi mogli postati Božja pravednost u Njemu.

1 Petar 3:18 Jer i Krist je jednom zauvijek umro za grijehe, pravednik za nepravedne, da nas privede Bogu, budući da je usmrćen u tijelu, ali oživljen u duhu;

Kako Primiti Božjeg Sina?

Zbog onoga što je Isus Krist postigao za nas na križu, Biblija kaže “Tko ima Sina, ima život.” Možemo primiti Sina, Isusa Krista, kao našeg Spasitelja osobnom vjerom, pouzdanjem u Kristovu osobu i Njegovu smrt za naše grijehe.

Ivan 1:12 A onima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, {i} onima koji vjeruju u njegovo ime.

Ivan 3:16-18 Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Jer Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko u Njega vjeruje, ne sudi mu se; tko ne vjeruje, već je osuđen jer nije povjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

To znači da svi moramo doći Bogu na isti način: (1) kao grešnik koji prepoznaje svoju grešnost, (2) shvaća da nikakva ljudska djela ne mogu rezultirati spasenjem, i (3) potpuno se oslanja samo na Krista samo vjerom za naše spasenje.

Ako želite primiti i vjerovati Kristu kao svom osobnom Spasitelju, možda želite izraziti svoju vjeru u Krista jednostavnom molitvom kojom priznajete svoju grešnost, prihvaćate Njegovo oproštenje i vjerujete u Krista za svoje spasenje.

Ako ste se upravo pouzdali u Krista, trebate učiti o svom novom životu i kako hodati s Gospodinom. Predlažemo da počnete proučavanjem Abecede za kršćanski rast. Ova serija će vas provesti korak po korak kroz neke osnovne istine Božje riječi i pomoći će vam da izgradite čvrst temelj za svoju vjeru u Krista.

Related Topics: Soteriology (Salvation)

Report Inappropriate Ad